Ei tuotteita ostoskorissa.

Finnish English

Palaute

Tämä GDPR rekisteriseloste on laadittu 1.2.2019, viimeisin päivitys selosteeseen on tehty 1.2.2019. 

A-Sport Ou:n GDPR rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä:

  A-Sport Ou, Oru 19-4 Viljandi, 71003 ,Eesti

(y-tunnus: 12859561)  

2.Rekisterin vastuuhenkilö

Nimi: Seppo Metsälä

3. Yhteystiedot rekisterin pitäjään: Seppo Metsälä

Postiosoite: Praceta Joao da Costa Reis, LOTE no 3,  2nd R 8600-774 Lagos, Portugal, puh. 040 312 3221.

4.Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka; 

• Olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esim. kun ostat palveluitamme tai rekisteröidyt palveluun, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä 

pyytääksesi tarjousta tai tietoja;

• Syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluun; ja 

• Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, 

Väestötietojärjestelmä, Yritys-ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Tämä GDPR – rekisteriseloste on laadittu 1.2.2019, viimeisin päivitys selosteeseen on tehty 1.2.2019.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

• Perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, sukupuoli, ikä) sekä asiointikieli

• Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, 

maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat- ja -kiellot

• Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset

• Palvelumme käytössä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivujemme käytön yhteydessä kerätyt 

tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat 

lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuiltamme kerätyt tiedot (laitetunnus-

ja tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja

• Muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella kuten tarvittaessa 

palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa esim. allergiat tai muu vastaava tieto.

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa 

A-Sport  Ou:n kanssa.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 

5.1.Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

• Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän 

välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön 

ja meidän väliseen sopimukseen.

5.2.Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

• Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden 

 Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon sekä eri liiketoimintoyksikköjemme käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Segmentoimme asiakkaitamme markkinointi- toimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi 

palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen 

käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme 

asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja 

liiketoimintamme johtamiseen.

5.3. Lakien noudattaminen

• Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien 

kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5.4. Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa muun muassa palveluiden käytöstä paikan päällä sekä asioidessasi 

verkkosivuillamme asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden 

kehittämistä varten.

5.5. Markkinointi

• Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme

palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely 

perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämä selosteen jakso 9). 

6. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

• Voimme luovuttaa henkilötietoja muille konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa 

rajoissa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, mukaan lukien heidän tuotteiden ja 

palveluiden markkinointiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä 

hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme 

liiketoimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto-ja viestintäjärjestelmiä. 

Henkilötietojen luovuttaminen konsernin sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuun harjoittaa 

liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaille muiden 

konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluista.

• Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän 

tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäynti- menettelyihin liittyen, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän 

puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;

- mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille; ja

sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

  • Tietoja ei luovuteta tai siirretä/luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7.  Evästeet

• Käytämme evästeitä ja muita samankaltais

ia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat 

pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista 

varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät 

verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

  • Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. 

8. Henkilötietojen säilyttäminen

• Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

• Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin 

myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen sove

ltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. 

Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat 

tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien 

säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.

  • Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9.Sinun oikeutesi 

• Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

• Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

• Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa 

peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole 

olemassa muuta oikeusperustetta.

• Voit käyttää oikeuttasi asioimalla asiakaspalvelussamme

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Henkilötietopyynnön lomake täytetään kirjallisesti asiakaspalvelussamme pyyntöä suorittavan 

henkilöllisyyden varmentamiseksi. Henkilötietopyynnön

raporttiluovutetaan 20 arkipäivän kuluessa kirjallisesti paikanpäältä noudettuna.

Oikaiseminen, päivittäminen tai poistaminen

Saatuasi henkilötietopyynnön raportin, sinulla on mahdollisuus pyytää A-Sport Ou:lta henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Toteutamme pyyntösi 20 arkipäivän kuluessa ja saat muutoksista raportin,joka on henkilökohtaisesti noudettavissa A-Sport Ou:n toimipisteestä20 arkipäivän kuluessa muutospyynnön jättämisestä

. Huom! Osa henkilötiedoistasi joudutaan mahdollisesti säilyttämään lakisääteisesti tietokannassamme. Muutospyynnön raportissa on kerrottu mitä muutoksia olemme tehneet pyyntöäsi koskien.

10.Tietoturva

• Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi, henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

  • Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

11.Selosteen muuttaminen

  • Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta
  • 12. Ota tarpeen tullen yhteyttä 
  • Voit kysyä tästä selosteesta ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: seppo@asportou.com 

Sähköpostilla tapahtuvaa tiedottamista tai markkinointiviestintää koskien voit poistaa itse tietosi 

viimeisimmästä uutiskirjeestämme (kohdasta: unsubscribe) 

tai voit pyytää sähköpostitietojesi poistamista omasta 

sähköpostipostilaatikostasi osoitteella: seppo@asportou.com


Syötä kuvassa näkyvä merkkijono yllä olevaan kenttään